ACTION! - Funkcje

Kluczowe funkcje programu Mirillis Action!

Strona ta zawiera listę najważniejszych funkcji oferowanych przez Mirillis Action!

Poniższa specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

NAGRYWANIE GIER, APLIKACJI I PULPITU
Źródła nagrywania wideo Windows, Windows Aero, DirectX 8/9/10/11/12, OpenGL, Vulkan
Kodowanie wideo
FICV (Fast Intra Compression Video - Mirillis codec)
H.264/AVC
H.265/HEVC
Kodowanie dźwięku
Linear PCM (Stereo/5.1) (AVI)
AAC LC (Stereo/5.1) (MP4)
Wspierane rozdzielczości przechwytywania wideo
Pojedynczy ekran - do 4K (3840x2160) (AVI)
NVIDIA 3D Vision, AMD Eyefinity - do 8192x8192 (AVI)
Do 4K (3840x2160) (MP4) z akceleracją sprzętową Intel® Quick Sync Video, NVIDIA NVENC lub AMD APP
Do 4K (3840x2160) (MP4) bez akceleracji sprzętowej kodowania wideo
Framerate wideo (liczba nagrywanych klatek na sekundę) 15, 20, 24, 25, 30, 50, 60, 120(AVI)
Format pliku nagrań
AVI 2.0 (FICV)
MP4 (H.264/AVC lub H.265/HEVC)
Tryby nagrywania
Gry i aplikacje
Aktywny ekran
Obszar aktywnego pulpitu
Nagrywaj kamery oraz inne urządzenia USB/HDMI
Wybrana aplikacja
Opcje nagrywania wideo
Time-Shift (Gry i aplikacje)
Możliwość dodawania obrazu z kamer internetowych do nagrań wideo
Możliwość dodawania obrazu z kamer internetowych do nagrań wideo z Chroma key
Możliwość dodawania obrazu z kamer internetowych do nagrań wideo z automatycznym usunięciem tła dzięki technologii Intel® RealSense™
Wsparcie nagrywania pulpitu Windows w 30bit
Opcjonalne ograniczenie czasu nagrania
Możliwość dodawania własnego logo lub innej grafiki do nagrań wideo
Opcjonalne nagrywanie kursora myszy
Opcjonalne wizualizacje kliknięć myszy
Opcje dźwięku
Nagrywanie dźwięku systemowego
Nagrywanie dźwięku w formacie stereo lub przestrzennym
Możliwość nagrywania mikrofonu do osobnej ścieżki dźwięku
Nagrywanie mikrofonu
Sterowanie głośnością dźwięku mikrofonu
Sterowanie balansem dźwięku pomiędzy nagrywanym dźwiękiem systemowym a mikrofonem
Odtwarzanie nagrań wideo
Wewnętrzny odtwarzacz do odtwarzania nagrań wideo
Filtr DirectShow do odtwarzania plików AVI innymi odtwarzaczami wideo


STREAMOWANIE GIER, APLIKACJI I PULPITU
Wspierane serwisy
Twitch.tv / Justin.tv
YouTube
Smashcast (hitbox)
Facebook
Ustream
Serwery RTMP
Kodowanie wideo
H.264/AVC
Kodowanie dźwięku
AAC LC (Stereo)
Wspierane rozdzielczości przechwytywania wideo
Do 1080p (60p) z akceleracją sprzętową Intel® Quick Sync Video, NVIDIA NVENC lub AMD APP
Framerate wideo (liczba nagrywanych klatek na sekundę) 15, 20, 24, 25, 30, 50, 60
Format pliku nagrań
MP4 (H.264/AVC)


POMIAR WYDAJNOŚCI GIER I APLIKACJI (BENCHMARKI)
Zapisywane informacje
Liczba klatek/s, średnia liczba klatek/s
Format pliku nagrań
CSV
Opcje pomiaru wydajności
Opcjonalne ograniczenie czasu pomiaru


NAGRYWANIE DŹWIĘKU
Kodowanie dźwięku
Linear PCM (Stereo/5.1), AAC LC (Stereo/5.1)
Format pliku nagrań
WAV, M4A
Opcje dźwięku
Opcjonalne ograniczenie czasu nagrania
Nagrywanie dźwięku w formacie stereo lub przestrzennym
Opcja pozwalająca nagrywać ciszę
Nagrywanie mikrofonu
Sterowanie głośnością dźwięku mikrofonu
Sterowanie balansem dźwięku pomiędzy nagrywanym dźwiękiem systemowym a mikrofonem


ZRZUTY EKRANU Z GIER I PULPITU
Formaty pliku dla zrzutów ekranu z pulpitu
BMP, JPG, PNG
Formaty pliku dla zrzutów ekranu z gier i aplikacji
BMP, JPG, PNG
Opcje zrzucania ekranu
Zrzuty ekranu z wybranego obszaru pulpitu
Wybór zrzucania ekranu z wybranego pojedynczego ekranu lub całego pulpitu (opcja dostępna dla konfiguracji wieloekranowych)


Screen and gameplay recording export and upload
Wyjściowy format pliku
MP4
Wyjściowy format wideo
H.264/AVC lub H.265/HEVC (do 4K)
Kodowanie dźwięku
AAC LC (Stereo / 5.1)
Sprzętowa akceleracja kodowania wideo
Intel® Quick Sync Video
AMD APPP
NVIDIA® NVENC / NVIDIA® CUDA™
Przetwarzanie wideo
Skalowanie wideo wysokiej jakości
Funkcje dedykowane dla YouTube™
Dostępne profile eksportowania do YouTube™
Przesyłanie plików
Funkcje dedykowane dla Facebooka
Dostępny profil eksportowania do Facebook
Przesyłanie plików
Ogólne funkcje eksportowania
Dostępne profile dla popularnych urządzeń i serwisów
Podgląd aktualnie przetwarzanej ramki wideo


Ogólne funkcje
Action! HUD
Wyświetlanie liczby klatek/s dla gier, aplikacji i pulpitu
Wyświetlanie średniej liczby klatek/s dla gier, aplikacji i pulpitu, z możliwością zerowania wartości za pomocą skrótu klawiszowego
Wyświetlanie wykrytego silnika graficznego 3D (DirectX® 8/9/10/11/12 lub OpenGL®) dla gier i aplikacji
Wyświetlanie aktualnego statusu: nagrywanie, pomiar wydajności, zrzut ekranu itp.
Wyświetlanie informacji o ilości wolnego miejsca pozostałego na dysku
Interfejs użytkownika
Wersje językowe (ponad 10 języków)
Menedżer nagrań wideo z podglądem miniatur nagrań
Menedżer nagrań dźwięku
Menedżer pomiarów wydajności
Menedżer zrzutów ekranu
Ogólne funkcje
Opcja automatycznego ukrywania okna Action! przed rozpoczęciem nagrania
Opcja automatycznego pokazywania okna Action! po zakończeniu nagrania
Profile ustawień dla wybranego regionu ekranu
Możliwość zmiany skrótów klawiszowych
Wsparcie dla wielordzeniowych procesorów
Automatyczne aktualizacje