Action! Time-Shift

Uchwyć każdą wyjątkową akcję z gry za pomocą funkcji Time-Shift!

Zachowaj ostatnie chwile swojej rozgrywki używając jednego klawisza! Time-Shift nagrywa w pętli ostatnie chwile twojej gry. Z Time-shift masz pewność, że nie stracisz żadnego spektakularnego zagrania!

Jak uruchomić Time-Shift?

Time-Shift jest dostępny tylko w trybie nagrywania gier i aplikacji. Uruchom Action! i upewnij się, że odpowiedni tryb nagrywania jest włączony.

Action! Time-shift

Znajdź opcję Time-Shift i upewnij się, że jest ona uruchomiona.

Ustaw długość nagrywania opcji Time-Shift, oraz ustawienia nagrywania wideo (rozdzielność, ilość klatek na sekundę itp.) i uruchom swoją grę. Jeśli Time-Shift jest uruchomiony, będzie to widoczne na Action! HUD:

Action! Time-shift

Aby zapisać nagranie Time-Shift, wciśnij odpowiedni skrót klawiszowy. Domyślnie jest to:
Lewy Alt + F9

Jak zapisać Time-Shift do pliku?

By zapisać nagranie Time-Shift do pliku użyj skróty klawiszowego. Domyślnie jest to: Lewy ALT + F9

Jakie są ograniczenia i limitacje Time-Shift?


Wymagania Time-Shift:

  • Wymaga typu nagrywania Gier i Aplikacji
  • Wolne miejsce na dysku
  • Rekomendowane jest użycie przyspieszenia sprzętowego: Intel Quick Sync Video, NVIDIA NVENC or AMD APP

Opcja Time-Shift

  • Opcja jest dostępna tylko w trybie nagrywania Gier i Aplikacji
  • Minimalny czas nagrania Time-Shift to 10 sekund.
  • Maksymalny czas nagrania Time-Shift to 10 minut.
  • Nagrania Time-Shift dostępne są jedynie w formacie MP4
  • Maksymalna rozdzielczość nagrywania to 1920x1080